Čtyřhranné připojení s pružinou do max +80°Cslouží k zabránění šíření chvění a hluku v potrubí.