Koncové kryty (Záslepy) - Průměr D - 630

Koncový kryt neboli záslep slouží k ukončení (zaslepení) vzduchotechnických rozvodů. Kryty rozdělujeme na dva druhy - kryt k zaslepení potrubí (Spiro potrubí, PVC potrubí) a kryt pro zaslepení tvarovky (oblouk, odbočka apod.). Velice často je potřeba potrubní trasu vyvézt po fasádě z domu ven nad střechu. V takovém případě dochází (zvláště v chladných měsících) k ochlazení teplého vzduchu v potrubí, čímž začne vlhkost ve vzduchu kondenzovat na vnitřní straně trouby a následně stékat díky gravitaci po stěně dolů. Je tedy zapotřebí tento kondenzát odvézt, aby se nehromadil v potrubí a k tomu Vám pomůže kryt s odvodem kondenzátu. Umístíte jej pod výstup potrubí z domu.