Ohřívače vzduchu

Ohřívače vzduchu slouží pro vytápění a ohřívání přiváděného vzduchu v potrubních systémech, např. pro ohřev vzduchu na požadovanou teplotu v místnosti. Nejčastěji jsou používány v chladných měsících k předehřátí vzduchu, který je nasáván z venku.

U elektrických ohřívačů EOK je elektrický proud převáděn na tepelnou energii pomocí topných spirál, přes které proudí vzduch.

U teplovodních ohřívačů MBW jsou měděné trubičky, přes které proudí horká voda, ty předávají nasáté teplo hliníkovým lamelám a takto získané teplo je předáno proudícímu vzduchu.