Plastová čtyřhranná spojka potrubí slouží k napojení dvou kusů vzduchovodů