Přechodyslouží ke spojování částí kruhového vzduchotechnického potrubí různého průměru.