Nejčastěji používanými regulačními prvky jsou klapky - zpětné a regulační.

Zpětné klapky se používají tam, kde je potřeba po vypnutí ventilátoru zabránit návratu vzduchu zpět do ventilačního systému. Mezi tyto klapky patří tzv. pachotěsné zpětné klapky, které se používají nejčastěji k průniku vzduchu přes digestoř. 

Regulační klapky se nejčastěji používají pro zaregulování vzduchotechniky, tzn. že jimi můžeme omezit průtok vzduchu v dané sekci. Mohou mít ovládání ruční nebo pomocí servopohonu.