Vzduchotechnické přechody, nazývané také jako redukce, se používají v případě, kdy je na vzduchotechnické trase nutné změnit průměr potrubí. Nejčastěji se používají přechody osové, kde větší i menší průměr potrubí jsou ve stejné ose. Druhým typem jsou přechody pravoúhlé nebo také stranové, u nichž je vyosení zhruba v úhlu 35°. Pokud je zapotřebí těsných spojů, vyrábějí se také přechody, které jsou opatřeny těsněním.

Montáž vzduchotechnických redukcí je snadná, pouhým nasunutím do Spiro potrubí. Spojené díly se pomocí samořezných šroubů TEX upevní a takto vytvořený spoj se utěsnění ovinutím hliníkové pásky.