Kruhové potrubní spojky rozdělujeme na vnitřní a vnější. Vnitřní spojka neboli vsuvka se používá ke spojení dvou kusů potrubí nebo ohebných hadic. Spojku vnější, tzv. nátrubek naopak využijete ke spojení všech druhů tvarovek, tedy vzduchotechnických částí, které se jinak nasouvají do potrubí - oblouky, přechody, odbočky aj. 

Montáž vzduchotechnických spojek je snadná, pouhým nasunutím do Spiro potrubí nebo nasunutím na tvarovku. Spojené díly se pomocí samořezných šroubů TEX upevní a takto vytvořený spoj se utěsnění ovinutím hliníkové pásky.