KategorieTopidla - průmyslové ohříváníobsahuje široký výběrtopideldle vaší potřeby.

Zanejlevnější zdroj vytápěníjsou označovánanaftová topidla.Naftová topidlajak již plyne z názvu, fungují na principu spalování nafty.Naftová topidlajsou tichá a bezpečná. Unaftových topideljsou k výběru dvě varianty:Topidla s přímým spalováním a nepřímým spalováním.

V této kategorii naleznete taképlynová topidla.Plynová topidlajsou malá, lehká a kompaktní. Při plném výkonu zůstávají na povrchu studená. Plynová topidla lze použít i v obtížněji větraných místnostech.

Další složkou v této kategorii jsouelektrická topidla.Elektrická topidlajsou výhodná tím, že nespotřebovávají kyslík, neznečišťují ovzduší kouřem, vlhkostí ani zápachem. Ohřev vzduchu pomocí elektrických topidel je vysoce ekologický.

Žádná položka